Misfornøyd med privat sykehjem

Det privatdrevne sykehjemmet Risenga kommer dårligst ut av sykehjemmene i Asker kommunes brukerundersøkelse, melder budstikka.no. De pårørende er mindre fornøyd nå enn for fire år siden.