Stortingsflertall vil bygge tunneler for ferjesubsidier

Et flertall på Stortinget går høyst sannsynlig inn for at ferjestøtte skal kunne brukes til tunneler.