Fortsatt fare for giftig røyk på Kløfta

Politiet ber folk på Kløfta holde vinduer og dører lukket på grunn av fare for giftige gasser fra en overtent lagerbygning. Gardermoen har justert innflygingen på grunn av brannen.