Saksøker Finansdepartementet for 600 millioner

Amelia og Einar Riis har saksøkt Finansdepartementet for delaktighet i ulovlige transaksjoner for 25 år siden. Erstatningskravet er på mellom 600 millioner og 4 milliarder norske kroner.