Kristins mor: -Lars og Kristin kjente Paust-sønner

– Både Lars og Kristin har sagt at de kjente to av sønnene til Per Paust, hevdet moren, Bodil Kirkemo, i Nes herredsrett tirsdag.