Vil ikke lovregulere krimjournalistikk

Selv om justisminister Hanne Harlem deler Riksadvokatens bekymring for medienes forhåndsprosedyre i Orderud-saken, ønsker hun ikke å lovregulere krimjournalistenes arbeid.