Mindre besøk etter juleselskapet

Etter juleselskapet på Orderud gård lille julaften 1998, slutterKristin Kirkemo Haukeland å komme. Hennes forsvarer, advokat TorKjærvik, vil vite årsaken til dette.