Trolig skjulte legionella-tall

Etter alt å dømme blir langt flere nordmenn smittet av legionellahvert år enn det statistikken viser.