Kvinnelig biskop i Tunsberg

Sogneprest Laila Riksaasen Dahl (55) ble fredag utnevnt til nybiskop i Tunsberg etter Sigurd Osberg.