Prior: -Heleritiltalen er absurd

Økokrim har tiltalt Prior for heleri av 47 tonn smuglerkjøtt.Straffesaken kommer opp for Oslo byrett i april neste år. Det eravsatt 7 uker til hovedforhandlingene.