Frp kan avgjøre om fylkene ribbes

Alt eller ingenting, kan bli Frps standpunkt til regjeringens forslag om å ribbe fylkeskommunen for oppgaver.