Ikke jentenes feil

Rettsapparatet må stille spørsmål ved hvordan de ivaretar jentene. Redselen for å dømme feil er stor. Men når åtte av ti voldtektssaker henlegges er dette ekstremt mange. Det er få andre strafferettslige saker som har så stor henleggelsesprosent, sier Kari Lossius, klinikksjef på Hjellestadklinikken ved Stiftelsen Bergensklinikkene.