Beskylder regjeringen for kraftløs industripolitikk

Aps næringspolitikere på Stortinget mener regjeringen er passive tilskuere til at arbeidsplasser i norsk kraftforedlingsindustri forsvinner.