Uviss framtid for verdi-rapport

Verdikommisjonens sluttrapport skal ikke munne ut i en samlet stortingsmelding, men statsminister Jens Stoltenberg mener den kan tjene som verdifull inspirasjon i departementene.