Fjord Line legger utflaggingsplaner på is

Ferjerederiene er i stor grad fornøyde med at regjeringen innen 2002 vil styrke norske ferjerederiers konkurranseevne. Fjord Line i Bergen vil derfor legge sine planer om utflagging på is.