Statskonsult skal bli aksjeselskap

Statskonsult skal omgjøres til statlig aksjeselskap fra nyttår av, foreslår regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett.