KLP utsetter privatisering

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) blir ikke omdannet til aksjeselskap og privatisert — ennå.