Sigrid-saken fra 1976 opp for retten på nytt

Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt at drapsdømte Fritz Moen(59) skal få gjenopptatt en av de to straffesakene der han ble dømtfor voldtekt og drap på unge kvinner i Trondheim i henholdsvis 1976og 1977.