Orderud-dømte fortsatt i varetekt

De dømte i Orderud-saken, Veronica og Per Kristian Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland, må fortsatt sitte i varetekt. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.