Ventelisten for hjertepasienter økte ved RiT

Ventelisten for hjertepasienter ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT) økte på slutten av fjoråret.