-Desperat partidannelse

Frp-formann Carl I. Hagen er ikke nådig i synet på nydannelsen av Det liberale Folkeparti (DLF) med Fridtjof Frank Gundersen og Dag Danielsen i spissen.