Økte forsikringer etter trygde-boom

Storebrand øker forsikringspremien med opp til 50 prosent for enkelte grupper. Bakgrunnen er at stadig flere forlater arbeidslivet på attføring eller uføretrygd.