Luftfartsverket kan bli omorganisert

Luftfartsverket er for tiden under vurdering og utredning for eventuelt å bli omorganisert.