RV: Skift ut SEFO med menneskerettighetskommisjon

Rød Valgallianse mener det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (SEFO) ikke har vist seg tilstrekkelig i sin etterforskning og foreslår å legge ned organet.