RV: Norge bør ta hånd om flyktningene i nødhavn

Rød Valgallianse mener Norge må kjøpe tid i «Tampa»-dramaet og redde liv ved å ta hånd om flyktningene i nødhavn.