Norske fanger prioriteres framfor utenlandske

I noen fengsler kommer utenlandske fanger bakerst i køen for tildeling av skoleplass.