Også i Rogaland flater hytteprisene ut

De som kjøpte fritids— eiendommer i 2000, kan ikke regne med åtjene på å selge nå. Prisene har stått mer eller mindre stille desiste årene.