- Ikke ferdige med Orderud-saken

Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland tror ikke Norge er ferdigmed Orderud-saken, mens Per Orderuds forsvarer Harald Stabell sierat det bare er teoretiske ankemuligheter.