Hallvard Flatland tapte hyttestrid for annen gang

Borgarting lagmannsrett slår fast at eks-reder Thor Christensen, ogikke Hallvard Flatland, eier den omstridte hytta i Uvdal.Lagmannsretten er kommet til at Thor Christensens salg av hytta iUvdal til Hallvard Flatland i 1995 er ugyldig etter reglene iavtalelovens paragraf 33.