Terror skal ikke svekke rettsvernet

Til tross for at det jobbes med lover og tiltak for å bekjempe terror, lover regjeringen å styrke rettsvernet for enkeltindividet.