Menn stritter imot kvotering

Menn er mer skeptisk til kjønnskvotering enn kvinner. Bare 54 prosent av menn støtter kravet om at offentlige styrer skal ha 40 prosent av hvert kjønn. Blant de yngste kvinnene og de godt voksne står tre av fire bak dette kravet.