Laber interesse for melkekutt

Flere hundre melkebønder må om kort tid legge ned, ommelkeproduksjonen skal komme i takt med den synkendeetterspørselen. To uker før fristen har bare 30-40 bønder sagt devil slutte.