Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for terrorvirksomhet

Ubaydullah Hussain (32) er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ni år for rekruttering av fremmedkrigere og for å ha deltatt i IS. Han anker dommen.

Ubaydullah Hussain (32) sammen sin advokat John Christian Elden under et tidligere rettsmøte om varetektsfengsling i Oslo tingrett. Fredag ble han dømt til ni års fengsel i ankesaken om rekruttering av fremmedkrigere til IS. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Straffen er ett år kortere enn aktors påstand. Forsvarerne til Ubaydullah Hussain la ned påstand om frifinnelse for forholdene under sin prosedyre i lagmannsretten.

Hussain ble 4. april i fjor dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering og medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS, samt for å ha ytt økonomisk og materielle støtte til flere norske fremmedkrigere i Syria. Han anket dommen.

Dømt på alle punkter

Lagmannsretten fant ikke grunn til å frifinne Hussain for noen av de påtalte forholdene og dømte ham til ni års fengsel for deltakelse i en terrororganisasjon, for rekruttering av to personer til en terrororganisasjon og for ved fem tilfeller å ha ytt økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon.

Ifølge den ene av Hussains forsvarere kommer dommen til å bli anket til Høyesterett.

– Han anker. Han har aldri sett seg selv som en deltaker i IS og er derfor skuffet over å bli dømt for det, sier advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson jr. til NRK.

– Det er første gang noen i verden er dømt som IS-deltaker uten å ha satt sin fot utenfor hjemlandet, sier hans andre forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB. Ifølge Elden anker Hussain over lovanvendelsen og straffeutmålingen.

– Utspekulert

Lagmannsretten er ikke i tvil om at den tidligere profilerte lederen av Profetens Ummah faktisk og forsettlig drev rekruttering av fremmedkrigere. Den ene av dem Hussain rekrutterte til å reise til Syria, var en ung norsk muslimsk konvertitt som bare var 17 år da de første gang var i kontakt. Selv var Ubaydullah Hussain da 29 år og en kjent skikkelse i miljøet.

– Hussains fremgangsmåte for å få NN til å reise til ISIL var svært utspekulert. Han utnyttet NNs ønske om å reise og forsvare muslimer i Syria ved å styre ham i retning av terrororganisasjonen ISIL som var den grupperingen Hussains virksomhet var knyttet til. Han utnyttet NNs sårbarhet og fikk ham til å tro at det var hans religiøse plikt å dra til Syria og krige for ISIL, står det i dommen.

Den unge konvertitten ble pågrepet på Landvetter flyplass utenfor Göteborg i 2015 da han var på vei ut av landet. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var han da på vei til Syria.

Den unge konvertitten var tiltalt sammen med Hussain da saken var til behandling i tingretten i fjor. Han vedtok dommen på to år og ti måneder for deltakelse i en terrororganisasjon og har ikke vært del av ankebehandlingen i lagmannsretten.

Publisert: