Riksadvokaten vil ta stilling til ny Scandinavian Star-etterforskning

Riksadvokaten vil så raskt som mulig ta stilling til tilrådningen fra politimesteren i Oslo om ny etterforskning i deler av Scandinavian Star-saken.