• Det produseres tre ganger mer laks enn kjøtt fra landbruket. Pål Christensen

70 prosent av fiskeforet kommer fra kornvarer

Korn— og planteråvarer utgjorde i fjor 70 prosent av all mat norsk oppdrettslaks spiste, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet. Forbruket var større enn Norges samlede avling av korn.