IF skal ta seg av erstatningskrav etter legionellautbruddet