• Scanpix

Stridsvognen sank i et vann, ikke i en myr