- Ikke aksepter Folketrygd-kutt

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad sår tvil om behovet for å kutte i Folketrygden. Han mener vi er utsatt for skremselspropaganda.