Svekket tro på folketrygden

Seks av ti nordmenn tror ikke at folketrygden vil dekke deresøkonomiske behov som pensjonist.