- Grunt belte, ikke et skjær

«Grunnen» som settes i sammenheng med «Rocknes»-havariet, er ikke noe skjær — men et forholdsvis utbredt flak på mindre enn 10 meters dyp i et belte langs Revskolten og rundt Revskolten lykt.