Splittet regjering godtar patentdirektivet

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) og statsrådene fra Kristelig Folkeparti og Venstre sier nei, men fredag sørger Høyres regjeringsmedlemmer for at Norge kommer til å godta det omstridte EU-direktivet om patent på liv.