Strengere krav for å bli lærer

De som vil bli lærere må ha minst 3 i norsk og matematikk og en gjennomsnittskarakter på drøyt 3 fra videregående skole for å komme inn på allmennlærerutdanningen.