Nødtelefoner i Vestfold går til Rogaland

Noen av telefonabonnentene i Vestfold, de fleste i Sandefjord, fikk mandag kveld kontakt med nødsentralen i Rogaland når de slo ett av de tre nødnummerne.