- Bør ikke bli part

— Etterlatte etter drepte barn og unge bør ikke bli en part i rettssystemet. Det vil kunne gå ut over objektiviteten, og det vil kunne hindre at alle opplysningene kommer frem i en straffesak. Straffeprosessen må ikke privatiseres.