Hvilke fradrag kan du føre? Hva må du sjekke i skattemeldingen? Skattetaten svarte på 53 leserspørsmål

30. april er fristen for å levere skattemeldingen. Er du i tvil om hva du skal sjekke? Eller hvilke fradrag du kan føre? Skatteetatens rådgivere svarer på spørsmål om skatten.

Skattemeldingen ble sendt ut fra midten av mars og frem til 4. april. Rundt fem millioner skattemeldinger ble sendt ut til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende, ifølge Skatteetaten.

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Ali Talovic, Simen Longva og Ina Katrine Holmeseth fra Skatteetaten svarte tirsdag formiddag på lesernes spørsmål.
Her kan du se svarene deres:

Nettmøte med Skatteetaten
 • DEL
  Melding om lønnet arbeid i hjemme (A04)

  Betaler jeg ut lønn på 6 000 kroner eller mindre i løpet av ett år til en person (barnepass), er denne lønnen skattefri for vedkommende selv om person har vanlige jobb? Blir ikke beskattetfor det i etterkant? Må jeg som sende inn forenklet a-melding for beløp under 6000kr?

  Dzenan Kaniza

  Hei

  Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) må ikke sendes dersom lønnsutbetalingene for inntektsåret utgjør kroner 6000 eller mindre.

  Du kan lese mer her: Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) - Skatteetaten

  Utbetalinger inntil 6 000 kroner totalt fra en arbeidsgiver samme inntektsår er ikke skattepliktig inntekt og skal ikke føres i skattemeldingen for mottaker. Dersom mottaker utfører mange oppdrag må det imidlertid vurderes om mottaker driver næringsvirksomhet.

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Dødsboskifte – salg av bolig

  Hei!

  Far vår døde i 2021, og vi solgte leiligheten som dødsbo. Leiligheten gikk i tap i forhold til når den ble kjøpt 5 år tidligere. Hvordan/hvor fører vi opp dette på selvangivelsen? Kan vi trekke av f eks meglerutgifter og diverse annet? Hva annet må vi vite om i forhold til føringer på hans og vår selvangivelse.

  Takk for svar!

  Mvh

  Monica Austerheim

  Petter Austerheim

  Hei

  Før et dødsbo kan avsluttes, må bobestyrer, skifteforvalter, selvskiftende arvinger eller testamentsfullbyrder levere skattemelding og kreve en forhåndsfastsetting av boet. Dette finner du her: Skattemelding for forhåndsfastsetting - Skatteetaten

  Hvordan gevinst-/tap ved boligsalg beregnes, og hvilke kostnader som kan trekkes fra kan du lese mer om her: Slik beregner du gevinst/tap - salg av annen bolig - Skatteetaten

  For å gjøre en gevinst-/tapsberegning må du kjenne til boligens inngangsverdi. I forbindelse med arvefall gjelder to ulike regelsett; kontinuitet eller diskontinuitet.

  Om diskontinuitet se: Diskontinuitet - salg av bolig eller annen eiendom som er arvet eller fått i gave - Skatteetaten

  Om kontinuitet se: Kontinuitet - salg av bolig eller annen eiendom som er arvet eller fått i gave - Skatteetaten

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Økt skatt grunnet sekundærbolig

  Vi er et par som er meldepliktige samboere og som er pensjonister. Vi er minstepensjonister .Vi trekkes først minus 10%.Jeg må allikevel betale 20 % skatt fordi jeg har en sekundær bolig. Hvorfor er det slik.?

  Ruth osmundsen

  Hei

  Dersom du har en høy nettoformue kan det være at du har fått beregnet en formuesskatt. Denne formuesskatten vil da øke totalt beregnet skatt som du må betale.

  Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det kan være andre forhold enn det du opplyste om som har påvirket skattesatsen din. Dersom du ønsker en mer konkret vurdering anbefaler vi at du tar kontakt med oss på 800 80 000.

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • Andreas Askildsen
  DEL

  Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no.

  Med vennlig hilsen

  Ali, Ina Katrine og Simen

 • DEL
  Skatt ved salg av bolig - utflytting

  Hei , ved salg av en bolig som person har bodd i flere år og en evntuelt utflytting fra Norge blir gevinstda (verdiløkning) beskattet eller kan man ta med seg fritt overskuddet?

  Gianni

  Hei

  Om salg av boligen er skattepliktig eller ikke etter norske regler, vil være basert på om vedkommende oppfyller kravene til skattefritt salg. Du kan lese om skattefritt salg her:

  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-egen-bolig/skatteregler/

  Simen Longva, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Hvor gammel må en være for å betale skatt

  hvor gammel må eg være får at eg ska betale skatt

  Hugo Ramsland

  Hei

  Fra og med det inntektsåret du fyller 17 år behandles du som selvstendig skattyter.

  Barn som ikke har fylt 17 år i inntektsåret skal som hovedregel skattlegges sammen med foreldrene for formue og inntekt.

  Det gjelder en særregel for arbeidsinntekt hos barn som har fylt 13 år og som skattlegges sammen med den ene av eller begge foreldrene.

  Skatt på all arbeidsinntekt barn som har fylt 13 år har skal fastsettes særskilt. Barnet får egen skattemelding kun for arbeidsinntekten, også der arbeidsinntekten kommer fra foreldrenes bedrift. Barnet får eget skatteoppgjør for arbeidsinntekten.

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Pensjon fra utlandet

  Min mann får pensjon både fra Danmark og fra Norge. Skatt på pensjon trekkes i Danmark. Det virker som om han også må betale skatt på dansk pensjon her i Norge. Hva gjør han for å unngå dobbelbeskatning?

  Ruth Osmundsen

  Hei

  All inntekt og formue han har i utlandet skal oppgis i den norske skattemeldingen. Han kan unngå å betale dobbelt skatt ved å kreve fradrag i norsk skatt. Skatteetaten har laget en film på hvordan dette legges inn i skattemeldingen. Dere finner den her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/inntekt-og-formue-i-utlandet/inntekt-og-formue-i-utlandet/#slik-forer-du-det-i-skattemeldingen

  Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Hvordan føre inntekt

  Hvor skal jeg føre intekt, under 50 000, når jeg er uføre, og det kommer ikke under de skjemane som står oppført?

  Kåre Idsøe

  Siden den ikke er oppført, er kanskje dette næringsinntekt? I så fall skal det føres opp som næringsinntekt i skattemeldingen.

  Du kan søke på "næring" i søkefeltet, og da vil du få opp næringsspesifikasjon. Her velger du næringsinntekt under 50 000 kroner.

  Når det gjelder næringsinntekt, er det ikke noen grense på 50 000 kroner for at man skal innrapportere næringsinntekten.

  Om du snakker om det å jobbe ved siden av uføretrygd, så er dette en del av kompetansefeltet til NAV. Du kan lese mer om det på deres sider.

  Simen Longva, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Skatt betalt i utlandet

  I forbindelse med skatt betalt i Danmark for dansk pensjon har man tidligere fått tilbakebetalt skatten i Norge i skatteoppgjøret. Gjør man det fortsatt? Eller hvor kan man fylle det inn i selvangivelsen?

  Carl michelsen

  Hei

  Du kan unngå å betale dobbelt skatt ved å kreve fradrag i norsk skatt. Vi har lagt en film som viser hvordan du gjøre dette på din skattemelding: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/inntekt-og-formue-i-utlandet/inntekt-og-formue-i-utlandet/#slik-forer-du-det-i-skattemeldingen

  Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Hei,

  Lurer litt på hvorfor det er slik at jeg alltid får skatteoppgjøret mitt i slutten av Juni,

  da det står at utbetaling begynner i fra April og utover?

  Har aldri hatt en komplisert SA, samt samtykket samme dag som jeg har fått den?

  Mundus Vult

  Hei

  Hvor lang tid det tar å produsere et skatteoppgjør etter at din skattemelding er ferdigbehandlet, vil variere.

  Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart. Så slipper du å lete og lure. Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt.

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Spørsmål om uttak fra BSU

  Når man tok ut penger på BSU og satte inn igjen før året er omme. Kan det stemme at man da ikke lengre får fratrekkfor kr 5000,- da?

  Hilde

  Hei

  Dersom du tok tidligere års innskutte BSU-beløp ut av kontoen og ikke benytter beløpet i samsvar med vilkårene for anvendelse av BSU-midler så vil det anses som et brudd på vilkårene.

  Det vil da ikke være anledning til å betale inn mer på BSU-kontoen fra og med det inntektsåret det ble foretatt uttak eller overføring, som førte til at vilkårene ble brutt.

  Ønsker du å lese mer om BSU, se: Boligsparing for ungdom (BSU) - Skatteetaten

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Hvordan føre salg av avdødes bolig

  Søsknene mine og jeg skiftet dødsboet etter Mor i fjor. Hvor skal jeg føre opp pengene salget av leiligheten hennesga?

  L R Strømsnes

  Hei

  Kortet i skattemeldingen for dette er "Gevinst eller tap ved salg av eiendom".

  Om det var dødsboet som solgte boligen, så skal gevinst/tap føres i skattemeldingen for avdøde/dødsboet.

  Om dere først overførte huset til arvingene, og deretter solgte, skal hver enkelt arving føre opp sin del av gevinsten/tapet i sin skattemelding.

  Vi har informasjonssider om salg av arvet eiendom hvor du kan lese mer om temaet.

  Simen Longva, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Hjemmekontor

  Er det skattefradrag for bruk av hjemmekontor for vanlige arbeidstakere som har benyttet hjemmekontor i 2021?

  Eivind

  Hei

  Som ansatt vil fradraget for hjemmekontor inngå i minstefradraget som du får automatisk. Informasjonen finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/hjemmekontor-og-skatt/

  Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Sjekke opplysninger - aksjer

  Ved avslutting av aksjeparekonto (ble gjort før nyttår), kan man ta for gitt at banken har inkludert tap ved salg av aksjer (som var på aksjeparekonto) i sluttoppgjøret, eller må man gå igjennom det manuelt?

  JH

  Hei

  Man bør nok ikke ta for gitt at opplysninger alltid er riktige, men i de fleste tilfeller vil nok banken ha innrapportert dette riktig. Og om man stusser over tall bør man spesielt sjekke disse.

  Simen Longva, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Dagmamma som passer barnet hjemme hos seg selv

  Hei.

  Vi benyttet oss av en dagmamma/barnevakt/familie på 20% over 3 mndr. Hun er ikke profesjonell dagmamma og gjorde dette for å hjelpe oss. Barnet ble passet på hos henne. Vi kan skrive dette av på skatten vår. Men hvilken post må hun notere ned de 10- tusen kronene som hun fikk av oss? Inntekt?

  Takk for svar.

  A.P

  Hei

  Når dere benytter dere av dagmamma som passer barnet i sitt eget hjem skal dere sende inn A-melding for betaling til dagmammaen, og beløpet blir forhåndsutfylt i hennes skattemelding. Informasjon til dere som foreldre finner dere her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/barn/betalt-barnepass/informasjon-for-foreldre/

  Når dagmamma passer barnet hjemme hos seg selv er hun å anse som selvstendig næringsdrivende. Utfyllende informasjon finner hun her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/barn/betalt-barnepass/informasjon-for-dagmammaer-som-passer-barn-hjemme-hos-seg-selv/

  Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Hvor mye skatter skatte folkene når folk betaler rente?

  michael

  Hei

  Det klare utgangspunktet er at renteinntekter skattlegges med skattesats for alminnelig inntekt, 22 prosent.

  Tilsvarende gis det fradrag for 22 prosent for betalte gjeldsrenter.

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Blir aksjer skattet? Som dnb aksjer eller noe som eksempel

  Hugo Bjergland Husmo erik mus

  Hei

  Ja. Aksjer inngår i din formue.

  Ved realisasjon (salg mv.) av aksjer skal gevinst eller tap inntekts- eller fradragsføres.

  Du finner mye god informasjon på vår nettside om dette, se: Aksjer og verdipapirer - Skatteetaten

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Min sønn er 18 år og bor 2 timer hjemmefra på internat skole. Jeg gir ham 4500 pr mnd i støtte til mat og boutgifter.har jeg rett til fradrag på skatt for dette?

  Jan Åge Sletten

  Hei

  Nei, du har dessverre ikke rett på fradrag for privatkostnader.

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Jeg har sendt inn selvangivelsen. Har rettet beløp på bankkonto i Spania. Beløpet som var forhåndsoppgitt var beholdning i februar, beløpetpr 31.12. Var mindre.

  Det samme gjorde min man Per Helle.

  Vi har felles konto. Håper vi gjorde dette riktig.

  Anne-Grethe Helle

  Hei

  Dere har gjort helt rett!

  Ali Talovic, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL
  Formueskatt på aksjer

  Hvor mye skatt og eller formuesskatt må betales for aksjer med formue på kr 431.607,- og hvordan beregnes beløpet?

  Mette

  Hei

  Formueskatt beregnes ut fra totalt nettoformue over 1 700 000 kroner. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er beløpet dobbelt.

  For beløp over beregnes det 0,7 prosent til kommunen og 0,25 prosent til staten (opptil 20 000 000).

  Informasjon om formuesskatt finner du her: https://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/

  Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
Ina Katrine Holmeseth, Simen Longva og Ali Talovic er skattejurister i Skatteetaten.

Fire kjappe om skattemeldingen:

1

Hva skal du sjekke?

Er alt korrekt? Mye er forhåndsutfylt. Blant annet inntekt, formue, bolig og gjeld. Likevel er det ditt ansvar å sjekke at opplysningene er korrekte. Du må også fylle inn skatteopplysninger som ikke allerede står i skattemeldingen.

Endringer i livet? Det er flere ting som kan påvirke skatten din. For enkelte kan koronapandemien ha påvirket privatøkonomien. For andre kan endring i inntekt, færre reiser til og fra arbeidsplassen eller endring i lånerenten påvirke skatten.

Har du rett på fradrag? Ikke alle fradrag er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Derfor bør du sjekke hvilke fradrag du kan ha rett på. Et eksempel på et fradrag som hver enkelt må fylle inn selv, er reisefradrag.

Eiendom og investeringer: Hvis du har solgt bolig med gevinst eller har hatt utleieinntekter, er dette noe du må fylle inn i skattemeldingen før leveringsfristen. Dette er ikke forhåndsutfylt. Det samme gjelder hvis du har investert i kryptovaluta og andre finansprodukter som ikke står i den nesten ferdigutfylte skattemeldingen din.

Har du inntekter eller verdier i utlandet? Husk å opplyse om dem i skattemeldingen.

2

Når kommer pengene?

Har du skatt til gode, så utbetales det etter at skatteoppgjøret er klart. Når skatteoppgjøret ditt er klart, er det ingen konkret dato for. Skatteetaten varsler deg når det er tilgjengelig.

Men - det finnes triks for å sikre seg å være i den tidlige pulja av dem som får skatteoppgjøret: Send inn skattemeldingen. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni.

Har du skatt til gode? De fleste vil ha fått skatteoppgjøret sitt i løpet av juni. Kort tid etter at du har fått varsel om at skatteoppgjøret er klart, vil du få pengene utbetalt.

Får du restskatt? Da får du faktura. Betalingsfristen er i august.

Drøyer det ut før du får skatteoppgjøret ditt? Skatteetaten behandler skattemeldingene fortløpende utover høsten. Det kan være flere grunner til at behandlingen av enkelte skatteoppgjør tar ekstra lang tid - for eksempel at skattemeldingen er komplisert eller at den er tatt ut i tilfeldig kontroll.

3

Ny skattemelding for enkeltpersonsforetak

Driver du enkeltpersonsforetak? Da vil du i år, for første gang, få en ny og forenklet skattemelding. De tidligere vedleggsskjemaene og næringsoppgavene er erstattet av en næringsspesfikasjon. Denne er en del av skattemeldingen.

Dette skal gjøre det enklere og raskere å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

4

Papirskattemelding i ny drakt

Den nye elektroniske skattemeldingen har blitt gradvis innført siden 2020. De som fortsatt mottar skattemeldingen på papir, vil få den i en ny versjon som er basert på den elektroniske skattemeldingen. Det betyr at den nå er inndelt i temaer i stedet for de gamle postene.

Selv om du får skattemeldingen sendt på papir, kan du også velge å logge deg inn og levere elektronisk på nett.

Publisert: