Færre signalfeil på jernbanen

Det er blitt merkbart færre feil ved jernbanens signal— og sikringsanlegg. Hittil i år har tallet falt med 20 prosent.