Mot forlik om rovdyrmeldingen

Ulvesonen vil etter alt å dømme bli utvidet i forhold tilregjeringens forslag. Opprettholdelse av dagens område fragrensetraktene mot Sverige og ned mot Sørlandet inkludertAust-Agder, vil trolig bli resultatet av forhandlingene som pågår iStortinget.