• Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV). Scanpix

Velgerne er lite imponert over Lysbakken

Velgerne er lite imponert over statsråd Audun Lysbakkens håndtering av pengegaven til selvforsvarskurs for jenter i regi av SVs ungdomsparti.