• Køprising brukes for å få ned rushtidstrafikken. Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Varierende effekt av køprising

Effekten av såkalt køprising har vært svært varierende. Trondheim har redusert biltrafikken i rushtiden med 10 prosent, men i Kristiansand har den gått ned med kun 3,2 prosent.