- Minoritetselever får skylden for lave snittkarakterer